Veilig Sportklimaat

Veilig en vertrouwd sporten bij SHV Woerden

Veilig en vertrouwd sporten

Schaatshardrijvereniging Woerden heeft veel verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van SHV WOERDEN heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen SHV WOERDEN. Met begeleiders/trainers hebben we een gedragscode afgesproken die door het NOC*NSF zijn opgesteld. Van onze groep begeleiders en trainers vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.
Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze VCP is niet lid van SHV. 

Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen als agressie, discrimineren, pesten, kleineren, niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.

Beleid veilig sporten

Wil je kennisnemen van de volledige inhoud van ons beleid veilig sporten? Klik dan op ondstaande link.

Omgangsregels binnen SHV Woerden

SHV Woerden wil een ontmoetingsplaats zijn waar sporters zich gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen ontwikkelen in een leuke, gezellige omgeving. Het doel is dat iedere schaatser zich binnen zijn of haar eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kan ontplooien.
 
Hoewel schaatsen een individuele sport is, beoefenen we die met elkaar. Teamwork binnen de vereniging leidt ertoe dat individuele resultaten naar een hoger plan worden getild, want samen staan we sterk. SHV Woerden wil actief werken aan de bewustwording van de daarbij horende normen en waarden bij de leden van de vereniging en ouders/verzorgers. Dit vraagt om duidelijke regels. SHV Woerden heeft omgangsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Vooral de trainers, begeleiders maar ook ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van deze regels. Bij overtreding van de omgangsregels kunnen sancties volgen. De omgangsregels gelden voor alle leden.
 
Omgangsregels
 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee bij alle sportvormen van onze vereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet onnodig lastig.
 • Ik berokken de ander geen (althans: niet opzettelijk) schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de voorzitter van het SHV Bestuur of de Vertrouwenscontactpersoon.

Inschrijfformulier


Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd


Bij aanmelding gaat het lid akkoord met de reglementen van de vereniging:
Persoonlijke gegevens en privacy instellingen kunnen worden gewijzigd door het sturen van een e-mail naar info@shvwoerden.nl.

Bedankt

UW bericht is succesvol verzonden

Hartelijk dank voor het invullen van ons contactformulier.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,
SHV Woerden