Lidmaatschap

Lidmaatschap

Algemeen

Wil je lid worden van SHV Woerden? Meld je dan aan voor een van onze afdelingen: de jeugd-, wedstrijd- of toerafdeling. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Klik op de knop hierboven om je middels het digitaal inschrijfformulier aan te melden voor lidmaatschap.

Lidmaatschap Jeugdschaatsers

Jeugdschaatsers  betalen aan de club één vast bedrag. Hierbij zijn de kosten voor bruikleen SHV-jasje, het busvervoer naar de ijsbaan, het het Sinterklaasfeest, de Jeugdelfstedentocht, de uitgaansdag en de diploma-uitreiking inbegrepen. Huur- of aanschafkosten van schaatsen en helm zijn niet inbegrepen.

Klik hier voor de tarieven.

Jeugdleden blijven lid tot wederopzegging voor 30 juni. Wordt het jeugdlid voor 1 juli 12 jaar, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Na het jeugdlidmaatschap volgt de mogelijkheid om door te schaatsen bij de wedstrijdtrainingsgroep.

Voor wedstrijdschaatsers ouder dan twaalf jaar (die niet meer meedoen met jeugdschaatsen) zijn er jaarlijks de volgende kostenposten:

  • contributie: voor clubkosten SHV Woerden;
  • abonnement: voor ijshuur tijdens trainingsuren;
  • wedstrijd: wedstrijdlicentie discipline langebaan zelf afsluiten bij KNSB 
  • marathon: wedstrijdlicentie discipline marathon zelf afsluiten bij KNSB. Wil je deelnemen aan de Marathoncompetitie op de Vechtsebanen stuur dan een e-mail aan  wedstrijd@shvwoerden.nl
 

Klik hier voor de tarieven.

Voor deelname aan wedstrijden die niet op de Vechtsebanen plaatsvinden, worden ‘ijsuren’ gehuurd. Dit brengt een extra kostenpost met zich mee.

Contributie Overzicht

Klik hier voor meer informatie over onze tarieven.

Lidmaatschap Wedstrijdschaatsers

Voor wedstrijdschaatsers ouder dan twaalf jaar (die niet meer meedoen met jeugdschaatsen) zijn er jaarlijks de volgende kostenposten:

  • contributie: voor clubkosten SHV Woerden;
  • abonnement: voor ijshuur tijdens trainingsuren;
  • wedstrijd: wedstrijdlicentie discipline langebaan zelf afsluiten bij KNSB 
  • marathon: wedstrijdlicentie discipline marathon zelf afsluiten bij KNSB. Wil je deelnemen aan de Marathoncompetitie op de Vechtsebanen stuur dan een e-mail aan  wedstrijd@shvwoerden.nl
 

Klik hier voor de tarieven.

Voor deelname aan wedstrijden die niet op de Vechtsebanen plaatsvinden, worden ‘ijsuren’ gehuurd. Dit brengt een extra kostenpost met zich mee.

Lidmaatschap Toerschaatsers

Voor toerschaatsers ouder dan twaalf jaar (die niet meer meedoen met jeugdschaatsen) zijn er jaarlijks twee kostenposten:

  • contributie: voor clubkosten SHV Woerden;
  • abonnement: voor ijshuur tijdens trainingsuren (kan voor meerdere uren).

Klik hier voor de tarieven.

Lidmaatschap Niet-schaatsende Leden

Dit lidmaatschap is bedoeld voor oud-leden of sympathisanten die niet (meer) schaatsend actief zijn. De band met de vereniging blijft zo gehandhaafd.

Niet-schaatsende leden kunnen meedoen aan alle clubactiviteiten met uitzondering van de ijstrainingen en wedstrijden. Zij ontvangen ook de nieuwsbrief. Niet-schaatsende leden hebben stemrecht in de ledenvergadering.

Klik hier voor de tarieven.

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 30 juni en uitsluitend schriftelijk/per e-mail geadresseerd aan de ledenadministratie@shvwoerden.nl. Als niet tijdig is opgezegd, loopt het abonnement met alle daarbij horende kosten automatisch door.

Clubkleding

Het dragen van clubkleding is verplicht voor toer- en wedstrijdschaatsers. Klik hier voor meer informatie.

Inschrijfformulier


Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd


Bij aanmelding gaat het lid akkoord met de reglementen van de vereniging:
Persoonlijke gegevens en privacy instellingen kunnen worden gewijzigd door het sturen van een e-mail naar info@shvwoerden.nl.

Bedankt

UW bericht is succesvol verzonden

Hartelijk dank voor het invullen van ons contactformulier.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,
SHV Woerden